How’s……weather today ? – It’s hot today A. my B. an C. the

How’s……weather today ? – It’s hot today
A. my B. an C. the D. a
Cứu em với. Đây là bài cô em cho chứ không phải thi ạ.

2 bình luận về “How’s……weather today ? – It’s hot today A. my B. an C. the”

 1. How’s……weather today ? – It’s hot today. 
  A. my
  B. an
  C. the
  D. a
  => Chọn C
  – How’s the weather today? câu hỏi về thời tiết. 
  – Tạm dịch: Thời tiết hôm nay thế nào?
  $# ????????????????????$

  Trả lời
 2. Answer:C. the
  – How’s the weather today ? => Dùng để hỏi về thời tiết
  “The” dùng để nói về một vật riêng hay một người mà người hỏi và trả lời đều biết
  – Dịch : Thời tiết hôm nay như thế nào ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới