is/ name/ you/ ?/ my/ ard/ tom this/ evning/ miss/ hung/ good/ hoa/ is sắp sếp câu hoàn chỉnh

is/ name/ you/ ?/ my/ ard/ tom
this/ evning/ miss/ hung/ good/ hoa/ is
sắp sếp câu hoàn chỉnh

2 bình luận về “is/ name/ you/ ?/ my/ ard/ tom this/ evning/ miss/ hung/ good/ hoa/ is sắp sếp câu hoàn chỉnh”

 1. is/ name/ your/ ?/ my/ and/ tom/you
   What is your name ? My name is Tom, and you ?
  Cấu trúc :
  What + tobe + S + name ?
  Tính từ sở hữu + name + tobe + tên
  this/ evning/ miss/ hung/ good/ hoa/ is
   Good evening Hung, this is miss Hoa
  Cấu trúc :
  Có thể kèm lời chào, chúc,…. + this/these/that/those + is/are + tên ( hoặc có thể là một nhân vật nào đó như mẹ, bố, cô,……. )
  @dinhnguyenanhthu315
  @hoidap247

  Trả lời
 2. $\color{black}{\text{#ChieyewCucCuk}}$
  My name is Tom, and you?
  – Form: What + tobe + S + name? -> S+ name+ tobe+ ….
  – Câu hỏi về tên
  Good evening Miss Hoa, this is Hung.
  – Form: Dịch: Chào buổi tối cô Hoa, đây là Hùng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới