Mình thấy có câu như thế này mà kg biết đúng hay sai? Bạn giúp mình nhé Where is the chair? => It’s in next to the table.

Mình thấy có câu như thế này mà kg biết đúng hay sai? Bạn giúp mình nhé
Where is the chair?
=> It’s in next to the table.

2 bình luận về “Mình thấy có câu như thế này mà kg biết đúng hay sai? Bạn giúp mình nhé Where is the chair? => It’s in next to the table.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới