mọi người giải thích cho em cách dùng in và on trong ngày , tháng,tuần,giờ,năm

mọi người giải thích cho em cách dùng in và on trong ngày , tháng,tuần,giờ,năm

1 bình luận về “mọi người giải thích cho em cách dùng in và on trong ngày , tháng,tuần,giờ,năm”

 1. Trước các ngày trong tuần, bạn nên sử dụng giới từ ON.
  Ví dụ: On Monday, On Tuesday,…
  I am going to have a meeting on Tuesday. 
  Ngoài ra on còn được dùng trước ngày tháng năm sinh nhật
  Ví dụ: I was born on January 22, 2012
  Giới từ “In” được dùng cho tháng, năm, thập kỷ và các mùa trong năm.
  Ví dụ:
  1. I was born in July.
  2. I like to go hiking in Autumn.
  Ngoài ra, “in” cũng được dùng cho một khoảng thời gian nào đó trong tương lai:
  Ví dụ:
  1. My father will be on vacation in a few weeks. 
  2. I am going to travel to Hue with my best friend in a couple of days.
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận