near / they / the bed / are / . ……………………………………………………..

near / they / the bed / are / .
……………………………………………………..

2 bình luận về “near / they / the bed / are / . ……………………………………………………..”

 1. #Lunadori
  near/they/the bed/are
  -> They are near the bed
  Nghĩa : Chúng ở gần giường ngủ ( Họ ở gần giường ngủ )
  ——————–
                        Study well !

  Trả lời
 2. near/they/the bed/are/.
  …………………………………………………….
  Ta ghép được câu sau.
  →They are near the bed.
  ————————————-
  Tạm dịch:Chúng ở gần giường ngủ.
  ⇒They are hay còn được viết là They’re.
  They are dùng để nói về số nhiều (cụ thể hơn 2 vật).
  Ví dụ:
  -They are very big.
  ———————-
  Tạm dịch:Chúng rất to.
                  @niiiiiiiiiiiii                 //chucbanhoctot//

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới