1 Be careful! The bus (go). so fast on the road

1 Be careful! The bus (go). so fast on the road

2 bình luận về “1 Be careful! The bus (go). so fast on the road”

 1. Be careful! The bus (go). so fast on the road
  Sửa thành :
  Be careful! The bus is going. so fast on the road
  Dịch : Hãy cẩn thận! Xe buýt đang đi. quá nhanh trên đường
  Cấu trúc : S + BE + V-ING

  Trả lời
 2. 1. Be careful! The bus is going so fast on the road. 
  Dấu hiệu nhận biết: Be careful (hãy cẩn thận) – Từ gây chú ý.
  Form: S+is/am/are+V_ing+O
  Dịch: Hãy cẩn thận! Cái xe buýt đang đi khá nhanh trên đường.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới