built/the/beach/sandcastles/Tom/last week./and/hisfrend/on/

built/the/beach/sandcastles/Tom/last week./and/hisfrend/on/

2 bình luận về “built/the/beach/sandcastles/Tom/last week./and/hisfrend/on/”

 1. build/the/beach/sandcastles/Tom/last week./and/his friend/on/.
  Tom and his friend build sandcastles on the beach last week.
  Dịch : Tom và bạn của anh ấy xây lâu đài cát trên bãi biển tuần trước.
  + Công thức :
  S + Verb( base form) (es or s) +………

  Trả lời
 2. built/the/beach/sandcastles/Tom/last week./and/hisfrend/on/
  ⇒ Tom and his friend built sandcastles on the beach last week.
  → Dịch: Tom và bạn của anh ấy đã xây lâu đài cát trên bãi biển vào tuần trước

  Trả lời

Viết một bình luận