Can he plays the piano ? Đúng hay sai

Can he plays the piano ?

Đúng hay sai

2 bình luận về “Can he plays the piano ? Đúng hay sai”

 1. Sai vì ta có cấu trúc: Can-S-V…
  S-can-V
  S-cannot-V
  -> Play phải là động từ thường mà trong câu play có s -> sai
  xin 5* và ctlhn ạ

  Trả lời
 2. => 
  Câu ” Can he plays the piano ? ” là sai . Vì :
  – Ta có cấu trúc :
  ( + ) S + can + V ( bare ) + O . 
  ( – ) S + can’t / cannot + V ( bare ) + O .
  ( ? ) Can + S + V ( bare ) + O ?
  – Lưu ý : ” Can ” trong tiếng việt có nghĩa là khả năng , năng lực .
  – Trong câu phủ định ” can ” viết tắt là ” can’t ” và không được viết là ” can not ” .
  – Cách dùng :
  + Dùng để chỉ một việc, hành động nào đó có thể xảy ra .
  + Chỉ khả năng có thể làm được việc gì đó .
  + Được dùng để chỉ sự cho phép, xin phép lịch sự trong văn nói .
  + ” Can ” là 1 động từ khuyết thiếu hay là 1 trợ động từ . Nó không thể làm động từ chính trong câu vì vậy nó dùng để bổ nghĩa cho động từ chính .
  – Chữa lại câu : Áp dụng cấu trúc thể nghi vấn : Can he play the piano ?
  – Tạm dịch: Anh ấy có thể chơi pi – a – nô không ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới