Peter is the same age……………..mine. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (KO LATEX)

Peter is the same age……………..mine.
ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (KO LATEX)

2 bình luận về “Peter is the same age……………..mine. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (KO LATEX)”

 1. Peter is the same age as mine
  -> Giải đáp cần điền – As
  -> As – Như
  ( Khi dịch ra người ta sẽ không viết ” như tôi ” )
  S1 + is/am/are + the same + as + S2 
  Dịch – Peter bằng tuổi tôi 

  @Escarrat

  Trả lời
 2. \text{Giải đáp :} as
  \rightarrow The same as :
  => S1 + is / am / are ( not ) + the same + N ( Nếu có ) + as + S2
  \rightarrow Translate : Peter cùng tuổi với tôi
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới