tìm từ có âm khác trong phần được gạch dưới 1. từ gạch chân là y A. early B. my C. usually D. city

tìm từ có âm khác trong phần được gạch dưới
1. từ gạch chân là y
A. early
B. my
C. usually
D. city

2 bình luận về “tìm từ có âm khác trong phần được gạch dưới 1. từ gạch chân là y A. early B. my C. usually D. city”

 1. A. early /ˈɜːli/
  B. my/maɪ/
  C. usually /ˈjuːʒuəli/
  D. city /ˈsɪti/
  Câu A,C,D đều được phát âm thành âm /i/
  Còn câu B được phát âm thành âm /ai/
  Suy ra ta chọn câu B

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới