TRả lời câu hỏi sau: what does your mother do? What does your sister do ?

TRả lời câu hỏi sau:
what does your mother do?
What does your sister do ?

2 bình luận về “TRả lời câu hỏi sau: what does your mother do? What does your sister do ?”

 1. What does your mother do?
  -> She is a doctor
  What does your sister do ?
  -> She is a teacher
  ___________________________________
  Dịch:
  Mẹ của bạn làm nghề gì?
  -> bà ấy là bác sĩ
  Chị gái của bạn làm nghề gì vậy ?
  -> Chị ấy là giáo viên
  ______________________________________
  Cấu trúc:
  Wh-h+do/does+S+V?
  S+be+Job (be chia theo ngôi)

  Trả lời
 2. Đáp án: 
  what does your mother do?
  –> My mother is a teacher.
  What does your sister do?
  –> My sister is a student.
  —————————————
  Công thức
  What + do/does + S+  do?
  = What + be + sở hữu + job? hỏi nghề nghiệp
  S số ít + am/is + a/an + N số ít
  S số nhiều + are + N số nhiều
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận