trả lời nhé : 1 . where are you going ? -> ……………………….. 2 . when are you going ? ->…………………….

trả lời nhé :
1 . where are you going ? -> ………………………..
2 . when are you going ? ->…………………………..
3 . who are you going with ? -> …………………………
4.where are you going to stay ? ->…………………..
5 . what are you going to do ? ->………………….
Cứu !!!!! ccần gấp

2 bình luận về “trả lời nhé : 1 . where are you going ? -> ……………………….. 2 . when are you going ? ->…………………….”

 1. 1. I’m going to Nha Trang – 
     – Where : ở đâu 
  2. This weekend –
      – When : khi nào 
  3. I’m going to stay with my mother
    – Who: ai
  4. I’m going to stay in a hotel
    – Where : ở đâu
  5. I’m going to swim in the sea
    – What : gì / do : làm

  Trả lời
 2. 1 I’m going to the beach.
  – where: ở đâu => hỏi nơi chốn
  => Tôi sẽ tới bãi biển
  2 I’m going at 5 o’clock tomorrow 
  – when: khi nào => hỏi thời gian
  => Tôi sẽ đi vào lúc 5 giờ sáng mai
  3 I’m going with my family
  – who: ai => hỏi người
  => tôi sẽ đi với gia đình của mình
  4 We’re going to stay at a hotel
  – where: ở đâu => hỏi nơi chốn => bạn sẽ nghỉ ở đâu?
  => Chúng tôi sẽ ở lại một khách sạn
  5 I’m going to swim and build sand castles
  – what: cái gì => hỏi hành động
  => Tôi sẽ bơi và xây lâu đài cát

  Trả lời

Viết một bình luận