Viết lại bằng Tiếng Việt I have heard enough.

Viết lại bằng Tiếng Việt
I have heard enough.

2 bình luận về “Viết lại bằng Tiếng Việt I have heard enough.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới