viết một bài văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh lớp 4 . ít nhất 6 câu

viết một bài văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh lớp 4 . ít nhất 6 câu

2 bình luận về “viết một bài văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh lớp 4 . ít nhất 6 câu”

 1. Good morning, everyone. I am Thuy Ha. I am ten years old.
  Now I am in class 4A1 in Le Quy Don primary school. I like
  reading comic books and listening to music. There are four
  member in my family: my father, my mother, my older sister
  and I. I am very happy to be your classmate.
  Hướng dẫn dịch
  Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Thúy Hà. Tôi mười tuổi. Bây
  giờ em đang học lớp 4A1 trường tiểu học Lê Quý Đôn. Tôi
  thích đọc truyện tranh và nghe nhạc. Có bốn thành viên trong
  gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi rất vui khi
  được trở thành bạn cùng lớp của các bạn.

  Trả lời
 2. $1)$ Hi, my name is Son. I’m twelve years old. I live with my family in Thanh Hoa City, I was born in Thanh Hoa. My family has four members like my parents, my sister, and me. I study at Ly Tu Trong Secondary School. Everyone at the school is very friendly and helpful. My hometown is the Yen Dinh district, my hometown is very peaceful, people are hospitable, my favorite subjects are English and Music and I am very good at my favorite sport is badminton. I always play badminton on weekends. In my spare time, I often listen to music and watch TV. I like studying English. I also like to sing and draw. I think I’m a hard-working student and I’m proud of that too

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới