what is tet ? it is a big vestival in……….. a .Japan b.Vietnam

what is tet ? it is a big vestival in………..
a .Japan b.Vietnam c.Malaysia

2 bình luận về “what is tet ? it is a big vestival in……….. a .Japan b.Vietnam”

 1. what is tet ? it is a big vestival in………..
  A.Japan         B .Vietnam      C.Malaysia
  -chọn B nha,vì :
  dịch câu này ra sẽ là
  -Tết là gì? – Nó là một cái lễ hội lớn của ……..
  thì tất nhiên tết là lễ hội lớn của Việt Nam rùi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới