1.I need a bar of_____________. soapwinewater 2.Theres a bottle of_____________on the table. pizzawineice cream 3.She has a c

1.I need a bar of_____________.
soapwinewater
2.Theres a bottle of_____________on the table.
pizzawineice cream
3.She has a can of_____________.
beercakeice
4.An ear of_____________is over there.
watercoffeecorn
5.He wants to drink a glass of_____________.
cheesepizzawater
6.Please give me a slice of_____________.
pizzagaswater
7.They will bring us a tank of_____________.
cornpizzagas
8.Here is a cube of_____________.
icemilkwater
9.Well, take a tube of_____________for me, please.
soaptoothpastewater
10.There is a keg of_____________in the warehouse.
soaptoothpastebeer
I.Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ trống.

1 bình luận về “1.I need a bar of_____________. soapwinewater 2.Theres a bottle of_____________on the table. pizzawineice cream 3.She has a c”

 1. 1. soap 
  – Tôi cần một cục xòa phòng 
  – a bar of không đi với : wine, water 
  2. wine 
  – Có một chai rượu trên bàn 
  – bottle + loại nước 
  3. beer 
  – Cô ấy có một lon bia
  4. corn 
  – Có bắp ngô ở đằng kia 
  5. water 
  – Anh ấy muốn uống 1 ly nước 
  – glass + loại nước 
  6. pizza
  – Cho tôi một lát pizza
  7. gas
  – Chúng tôi sẽ có một bể chứa ga
  8. ice 
  – Kia có một cục nước đá
  9. toothpaste
  – Tốt, cho tôi một tuýp kem đánh răng cho tôi với 
  10. beer
  – Có một thùng bia trong nhà kho

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới