1.Ton and his father……in the garden now. a)work b)works c)are working d)worked 2.his birth

1.Ton and his father……in the garden now. a)work b)works c)are working d)worked 2.his birthday is………January 20th a)in b)on c)at d)during 3.-“How often do you…….to music?”-Every Sunday a)listen b)read c)write d)play

2 bình luận về “1.Ton and his father……in the garden now. a)work b)works c)are working d)worked 2.his birth”

 1. Câu 1: C
  => Số nhiều dùng “are” 
  => Có “now” dùng hiện tại tiếp diễn
  Câu 2: B
  => Có ngày tháng dùng “on”
  Câu 3: A

  Trả lời
 2. 1. Ton and his father……in the garden now.
  a)work  b)works  c)are working  d)worked 
  => Vì có từ “now” ( dấu hiệu nhận biết của thì HTTD) nên ta chia ở thì HTTD.
  => Chủ ngữ ở đây là số nhiều nên dùng “are”
  => Tạm dịch : Ton và bố của anh ấy đang làm việc trong vườn ngay bây giờ
  2. his birthday is………January 20th 
  a)in  b)on   c)at   d)during 
  => Vì có cả ngày lẫn tháng nên phải dùng “on” 
  * Nếu chỉ có tháng thì dùng “in”
  => Tạm dịch : Sinh nhật của anh ấy vào ngày 20 tháng 1
  3.-“How often do you…….to music?”-Every Sunday 
  a)listen  b)read  c)write  d)play
  => Dùng “listen” thì câu mới  hợp lí.
  * listen to music : nghe nhạc.
  => Tạm dịch : -Bạn có thường xuyên nghe nhạc không ?
                           – Tôi nghe nhạc mỗi chủ nhật hàng tuần.
  #Codiii

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới