2. We should our teeth twice a day. 3. Life in the city is noisier life in the countryside

2. We should our teeth twice a day.
3. Life in the city is noisier life in the countryside

2 bình luận về “2. We should our teeth twice a day. 3. Life in the city is noisier life in the countryside”

 1. 2 We should brush our teeth twice a week. 
  Brush our teeth là cụm động từ đánh răng e nhé
  3 life in the city is noisier than life in the countryside. 
  So sánh hơn giữa 2 vật/người phải thêm “than” vào ngheng e
  Chúc e học tốt^^

  Trả lời
 2. 2, brush
  – Cụm từ : brush the teeth : đánh răng
  – should + V : nên làm gì
  – Tạm dịch  : Chúng ta nên đánh răng 2 lần một ngày
  3, than
  – DHNB : noisier là Adj chia ở dạng so sánh hơn 
  -> Cấu trúc : S1 + tobe + more Adj/Adjer + than  +S2.
  – Tạm dịch : Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn cuộc sống ở nông thôn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới