56 Nguyen Trai / is / at / street / It

56 Nguyen Trai / is / at / street / It

2 bình luận về “56 Nguyen Trai / is / at / street / It”

 1. Cấu trúc:
  S + is//am//are + adj//N
  Vậy ta ghép được câu:
  It is at 56 Nguyen Trai street.
  – Tạm dịch: Nó ở số 56 đường Nguyễn Trãi.

  Trả lời
 2. @ (^///^)
  + 56 Nguyen Trai / is / at / street / It 
  -> It is 56 Nguyen Trai Street.
  @ Công thức:    S + To be + N.
  @ Trans: Nó ở 56 đường Nguyễn Trãi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới