Alexi ________a raincoat in the spring. He ______ T-shirts. A. wear / doesnt wear B. wears / dont wear C. wears / doesnt wea

Alexi ________a raincoat in the spring. He ______ T-shirts.
A. wear / doesnt wear
B. wears / dont wear
C. wears / doesnt wear
D. wears / not wear
This summer is ________ than last summer.
1 điểm
A. more hotter
B. hottest
C. hotter
D. most hottest

2 bình luận về “Alexi ________a raincoat in the spring. He ______ T-shirts. A. wear / doesnt wear B. wears / dont wear C. wears / doesnt wea”

 1. 1. Alexi _____ a raincoat in the spring. He _____ T-shirts.
  ⇒ Chọn C. wears / doesn’t wear
  · Giải thích : Vì hành động của Alexi diễn tả một sự thật hiển nhiên, hành động lặp đi lặp lại theo thói quen nên ta dùng thì Simple Present ( Hiện tại đơn). Alexi là CN số ít,thì hành động sẽ thêm s hoặc es,ở vế thứ 2,vì do đã có es(does ; doesn’t) nên wear không cần thêm s hay es nữa.
  2. This summer is _____ than last summer.
  ⇒ Chọn C.hotter
  · Giải thích : Vì là so sánh hơn ( this summer so sánh với last summer) nên ta dùng er chứ không dùng est. Theo quy tắc của so sánh hơn,những từ có nhiều vần,ta thêm more hoặc less,nhưng hot chỉ có 1 vần nên ta thêm er ( Hotter).

  P/s : Chúc cậu học tốt!
  #Yuri

  Trả lời
 2. $-$ Alexi ____wears____a raincoat in the spring. He __doesn’t wear__ T-shirts.
  $-$ This summer is ___hotter___ than last summer.
  $×$ Giải thích:
  $-$ He/She/It/Name(một cái tên) + V(s,es).
  $-$ He/She/It/Name(một cái tên) + does/doesn’t + V(nguyên mẫu).
  $-$ Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + tobe (+not) + adj-er + than + S2.
  ————-
  $@haanx2$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới