am/doing/puzzle/t/my/sister/and/cooking/meal/is/kitchen/in/the/now

am/doing/puzzle/t/my/sister/and/cooking/meal/is/kitchen/in/the/now

2 bình luận về “am/doing/puzzle/t/my/sister/and/cooking/meal/is/kitchen/in/the/now”

 1. – I am doing puzzle and my sister is cooking meal in the kitchen now.
  – Dấu hiệu nhận biết : now (adv) : bây giờ
  -> Thì hiện tại tiếp diễn ( + ) S + am/is/are + V-ing
  – I : am
  – She/ He/ It : is
  – You/ We/ They : are
  – Dịch : Tôi đang giải trò chơi câu đố và chị gái tôi đang nấu bữa ăn trong bếp bây giờ.

  Trả lời
 2. (Cậu xem lại đề bài nha, sửa t=>i)
  Giải đáp: I am doing puzzle and my sister is cooking meal in the kitchen now
  – Có now=>HTTD: S + is/am/are (not) + V-ing
                                  Is/am/are + S + V-ing?
  – do puzzle: chơi trò giải đố
  – cook meal: nấu bữa ăn
  – and: và
  – Tạm dịch: tôi đang chơi trò giải đố và chị tôi đang nấu ăn ở trong phòng bếp ngay bây giờ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới