anything alse các bạn giúp mình dịch từ này với mình đang cần gấp mong các bạn giúp mình

anything alse
các bạn giúp mình dịch từ này với
mình đang cần gấp
mong các bạn giúp mình

2 bình luận về “anything alse các bạn giúp mình dịch từ này với mình đang cần gấp mong các bạn giúp mình”

 1. anything else : còn gì nữa không
  -> VD: Is there anything else in the house?
  -> Tạm dịch : Còn gì trong nhà nữa không?
  – – – – – – – – – – –
  @tuyetnhi2010

  Trả lời
 2. anything else : còn gì nữa không .
  → $\text{ VD : }$  $\textit{ Is there anything else in that movie ? }$ 
  → Dịch : Có điều gì khác trong bộ phim đó không ?
  $\text{ #giangfriendly}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới