BÀI 8. XẮP XẾP 1. countryside/ the/ my/ in/ live/ a/ parents/ big/ in/ house/. => 2. after/ your/ work/ what/ do/ father/ do

BÀI 8. XẮP XẾP
1. countryside/ the/ my/ in/ live/ a/ parents/ big/ in/ house/.
=>
2. after/ your/ work/ what/ do/ father/ does/ ?
=>
3. swimming/ she/ how/ often/ does/ go/ ?
=>
4. live/ far/ centre/ from/ we/ city/ the/.
=>
5. soccer/ school/ I/ my/ often/ friends/ play/ after/ with/.
=>

2 bình luận về “BÀI 8. XẮP XẾP 1. countryside/ the/ my/ in/ live/ a/ parents/ big/ in/ house/. => 2. after/ your/ work/ what/ do/ father/ do”

 1. 1. countryside/ the/ my/ in/ live/ a/ parents/ big/ in/ house/.
  → My parents live in a big house in the countryside.
  ↔ Dịch: Bố mẹ tôi sống trong một ngôi nhà lớn ở nông thôn.
  2. after/ your/ work/ what/ do/ father/ does/ ?
  → What does your father do after work?
  ↔ Câu hỏi Wh – question với câu này để What lên đầu, đến tobe rồi đến chủ ngữ + O
  ↔ Dịch: Bố bạn làm gì sau giờ làm việc?
  3. swimming/ she/ how/ often/ does/ go/ ?
  → How often does she goes swimming?
  ↔ Câu hỏi Wh – question với câu này để How lên đầu, đến tobe rồi đến chủ ngữ + O
  ↔ Dịch: Cô ấy đi bơi bao lâu một lần?
  4. live/ far/ centre/ from/ we/ city/ the/.
  → We live far from the city centre.
  ↔ Dịch: Chúng tôi sống xa trung tâm thành phố.
  5. soccer/ school/ I/ my/ often/ friends/ play/ after/ with/.
  → I often play soccer with my friends after school.
  ↔ Thì HTĐ: S + (tần suất) + V (s/es) + O
  ↔ Dịch: Tôi thường chơi đá bóng với bạn bè của tôi sau giờ học.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  text(@huythanhle)

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ :
  + KĐ : S + Vs / es 
  + PĐ : S + don’t / doesn’t + V 
  + NV : Do / Does + S + V ?
  => DHNB : usually , often , sometimes , never , always , every , …
  * I , You , We , They + V-inf
  * He , She , It + Vs / es
  => Dùng để diễn tả hành động xảy ra ở Hiện tại hoặc nói về sự thật
  1.My parents live in a big house in the countryside
  2.What does your father do after work ?
  3.How often does she go swimming ?
  4.We live far from the city centre
  -> live far from + sth : Sống xa
  5.I often play soccer with my friends after school
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới