Câu 39: sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn (…) Jennie doesn’t like doing yoga. (interested) –> Jennie

Câu 39: sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn (…)
Jennie doesn’t like doing yoga. (interested)
–> Jennie

2 bình luận về “Câu 39: sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn (…) Jennie doesn’t like doing yoga. (interested) –> Jennie”

 1. Giải đáp : Jennie is not interested in doing yoga.
  + not like + V-ing = tobe not interested in + V-ing : Không thích
  + Doing yoga : Tập yoga
  Tạm dịch : Jennie không thích tập yoga.
      
                                            — Chúc bạn học tốt —
  $DuckandKira$

  Trả lời

Viết một bình luận