Câu dài nên chú ý dịch cẩn thận : Learning is an indispensable thing in life, every person needs to learn to be successful

Câu dài nên chú ý dịch cẩn thận :
Learning is an indispensable thing in life, every person needs to learn to be successful

2 bình luận về “Câu dài nên chú ý dịch cẩn thận : Learning is an indispensable thing in life, every person needs to learn to be successful”

 1. Learning is an indispensable thing in life, every person needs to learn to be successful.
  Học là điều không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi người cần học để thành công.
  @Chill

  Trả lời
 2. #LunaDori
  Learning is an indispensable thing in life every person needs to learn to be successful 
  Dịch 
  Học là điều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người cần học để thành công 
  Learning : Cũng là học

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới