chia động từ see trong câu: I can (see) the children

chia động từ see trong câu: I can (see) the children

2 bình luận về “chia động từ see trong câu: I can (see) the children”

 1. Sau các trợ động từ khiếm khuyết (can, could, may, might, must, need, shall, should, will, and would) ta đều dùng động từ nguyên mẫu.
  Nên ở đây ta chia từ see thành see.
  Giải đáp: I can see the children.

  Trả lời
 2. $\Longrightarrow$ I can see the children
  $\Longrightarrow$ Vì “can” là động từ khiếm khuyết nên sau nó là động từ nguyên mẫu. Ngoài ra, còn những động từ khiếm khuyết khác như:
  – could
  – may
  – might
  – will
  – would
  – must
  – shall
  – should
  – ought to

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới