Cho mình hỏi : – Khi nào thì dùng `a` – Khi nào dùng `an`

Cho mình hỏi :
– Khi nào thì dùng `a`
– Khi nào dùng `an`
Viết một bình luận