chọn đáp án đúng 1. Good ……. you a. for b. with c. of d. from

chọn đáp án đúng
1. Good ……. you
a. for
b. with
c. of
d. from

2 bình luận về “chọn đáp án đúng 1. Good ……. you a. for b. with c. of d. from”

 1. @ Answer :  A, for
  – Cấu trúc :
  + Good for sbd/sth : tốt cho ai/tốt cho cái gì
  + Good at sth : tốt về cái gì
  – Ở đây có tân ngữ là “you”
  => Sử dụng cấu trúc : Good for sbd.
  – Dịch : Tốt cho bạn đấy.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới