đặt 1 câu với từ for : đặt 1 cau với từ since:

đặt 1 câu với từ for :
đặt 1 cau với từ since:

2 bình luận về “đặt 1 câu với từ for : đặt 1 cau với từ since:”

 1.  Câu với từ since là: We have worked together since we were kids.
  Câu với từ for là: I studied early to prepare for my party
  dịch
  Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
  Tôi đã học sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc của mình
  Chúc bạn học tốt xin hay nhất 

  Trả lời
 2. đặt 1 câu với từ for :
       – We’ve played basketball for an hour.
  đặt 1 cau với từ since:
       – They’ve had English classes since first grade.
  since : là 1 mốc thời gian
  for : 1 khoảng thời gian
       $#nguyenlinh#$
  xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới