dịch câu sang tiếng anh: không phải ở đây sao? trong ngữ cảnh giao tiếp ạ, mình cần giao tiếp với người nước ngoài mong ai đ

dịch câu sang tiếng anh: không phải ở đây sao?
trong ngữ cảnh giao tiếp ạ, mình cần giao tiếp với người nước ngoài mong ai đó giỏi dịch sát hết sức, không dùng gg ạ

2 bình luận về “dịch câu sang tiếng anh: không phải ở đây sao? trong ngữ cảnh giao tiếp ạ, mình cần giao tiếp với người nước ngoài mong ai đ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới