Ex4 : Odd one out. 1. new favourite now good 2. today tr

Ex4 : Odd one out.
1. new favourite now good
2. today trip tomorrow yesterday

2 bình luận về “Ex4 : Odd one out. 1. new favourite now good 2. today tr”

 1. Add one out (Chọn từ khác loại) :
  1.
  a,new
  b,favourite
  c,now
  d,good
  => Trong câu này có mỗi “now” : hiện tại, khác với các câu còn lại(loại)
  2.
  a,today
  b,trip
  c,tomorrow
  d,yesterday
  => Trong câu này có mỗi “trip” : chuyến đi, khác vs các câu còn lại.(loại)
  => Tất cả các câu còn lại đều là thời gian(time)
               

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới