giúp em với , em đang cần gấp 1 . address/what/MAI`s/is 2 . does / she / who / with / live ? 3 . her / Is / house / beautifu

giúp em với , em đang cần gấp
1 . address/what/MAI`s/is
2 . does / she / who / with / live ?
3 . her / Is / house / beautiful
4 . 56 Nguyen Trai / is / at / street / It
5 . She / where / does / live ?

2 bình luận về “giúp em với , em đang cần gấp 1 . address/what/MAI`s/is 2 . does / she / who / with / live ? 3 . her / Is / house / beautifu”

 1. 1. What is  Mai’ address?
  -> Địa chỉ của Mai là gì?
  2. Who does she live with?
  -> Ai sống cùng cô ấy?
  3. Is her house beautiful?
  -> Nhà của cô ấy có đẹp không?
  4. It is at 56 Nguyen Trai  street
  -> Số 56 tại đường Nguyễn Trãi.
  5. Where does she live?
  -> Cô ấy sống ở đâu?

  Trả lời
 2. 1, What is Mai’s address ?
  → (Địa chỉ của Mai là gì ?)
  2, Who does she live with ?
  → (Ai sống cùng cô ấy ?)
  3, Is her house beautiful ?
  → (Nhà có ấy có đẹp không ?)
  4, It is at 56 Nguyen Trai Street.
  → (Số 56 tại đường Nguyễn Trãi.)
  5, Where does she live ?
  → (Cô ấy sống ở đâu ?)
  @BountyHunter

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới