Hãy đặt 3 câu về 3 nơi như quán cafe, nhà hàng,.. có sử dụng giới từ chỉ vị trí: next to, behind, under..

Hãy đặt 3 câu về 3 nơi như quán cafe, nhà hàng,.. có sử dụng giới từ chỉ vị trí: next to, behind, under..

1 bình luận về “Hãy đặt 3 câu về 3 nơi như quán cafe, nhà hàng,.. có sử dụng giới từ chỉ vị trí: next to, behind, under..”

 1. @Ame
  1. The restaurant is next to the café.
  => Dịch : Nhà hàng ở kế bên quán cà phê.
  2. The theatre is behind the supermarket.
  => Dịch : Nhà hát ở phía sau siêu thị.
  3. The museum is opposite the university.
  => Dịch : Bảo tàng thì đối diện cái trường đại học.
  ==========
  An / A / The + n + be + adj / adv / pre + A / An / The + n : chỉ vị trí của một nơi nào đó đối với nơi nào đó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới