her sister is thin, but she is …. a.light b.strong c.weak d.far

her sister is thin, but she is …. a.light b.strong c.weak d.far

2 bình luận về “her sister is thin, but she is …. a.light b.strong c.weak d.far”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Her sister is thin, but she is ………………..
  đáp án: B
  có từ but là chỉ sự tương phản vậy chọn strong
  dịch : chị tôi gầy nhưng chị rất khỏe
   

  Trả lời
 2. Giải đáp : B
  + Thin ( adj ) : Gầy gò, mỏng manh
  + Có từ nối ” but ” dùng nối 2 vế câu tương phản nhau
  -> Vế trước là gầy gò nên vế sau đối nghịch với gầy.
  -> Strong ( adj ) : Khỏe
                                                   — Chúc bạn học tốt —
  $DuckandKira$

  Trả lời

Viết một bình luận