hoàn thành câu từ gợi ý sau: we/much/drink/often/water/everyday.

hoàn thành câu từ gợi ý sau:
we/much/drink/often/water/everyday.

1 bình luận về “hoàn thành câu từ gợi ý sau: we/much/drink/often/water/everyday.”

 1. Hoàn thành câu từ gợi ý sau:
  we/much/drink/often/water/everyday.
  ⇒ we often much drink water everyday.
  $GIẢI THÍCH$
  vì often- trạng ngữ chỉ tần suất luôn đứng trước V- bare infinitive và đứng sau chủ ngữ- subject.
  dịch: chúng tớ thường uống nhiều nước hàng ngày.
  @MIU
  $#HọcTốt$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới