I don’t like Maths …… it is difficult. A. and B. but C. so D. because

I don’t like Maths …… it is difficult.
A. and
B. but
C. so
D. because

2 bình luận về “I don’t like Maths …… it is difficult. A. and B. but C. so D. because”

 1. Chọn ý D
  – I don’t like Maths because it is difficult .
  ° Tạm dịch : Tôi không thích môn toán vì nó khó.
  ° CHÚC BẠN HỌC TỐT ~~~

  Trả lời
 2. => $\text{Chọn D}$
  Giải thích:
  $\text{I don’t like Maths …… it is difficult}$
  $\text{Tạm dịch:}$
  $\text{Tôi không thích Toán …… nó khó}$
  $\text{A. và}$
  $\text{B. nhưng}$
  $\text{C. vì thế}$
  $\text{D. bởi vì}$
  => $\text{Chọn D là hợp lý nhất}$
  => $\text{Tôi không thích Toán vì nó khó}$
  _______________________________________________________________________________

  Thấy hay? Vote ngay 5* + CTLHN + Cảm ơn _ VIPSSSS chúc bạn học tốt ~~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới