I. Tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại: 1. A. July B. study C. February D. family 2. A. wash B. watch C. want D.

I. Tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:
1. A. July B. study C. February D. family
2. A. wash B. watch C. want D. January
3. A. get B. bed C. December D. engineer
4. A. birthday B. first C. thirty D. five
5. A. go B. do C. October D. November
6. A.thanks B. third C. they D. sixth

2 bình luận về “I. Tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại: 1. A. July B. study C. February D. family 2. A. wash B. watch C. want D.”

 1. Answer:
  1. A. (Âm /ai/ còn lại /i/)
  2. D. (Âm /æ/ còn lại /ɒ/)
  3. C. (Âm /ə/ còn lại /e/)
  4. D. (Âm /ai/ còn lại /3:/)
  5. B. (Âm /ə/ còn lại /əʊ/)
  6. C. (Âm /ð/ còn lại /θ/)

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  Answer:
  1, Chọn A
  -> Đọc là /aɪ/ còn lại là /i/
  2, Chọn D
  -> Đọc là /æ/ còn lại là /ɒ/
  3, Chọn C
  -> Đọc là /ə/ còn lại là /e/
  4, Chọn D
  -> Đọc là /aɪ/ còn lại là /3:/
  5, Chọn B
  -> Đọc là /ə/ còn lại là /əʊ/
  6, Chọn C
  -> Đọc là /ð/ còn lại là /θ/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới