III. Fill the blank with suitable words. on/ address/ street/ Where/ floors/ Linh: What’s your ______(1)_____, Lan? Lan: It

III. Fill the blank with suitable words.
on/ address/ street/ Where/ floors/
Linh: What’s your ______(1)_____, Lan?
Lan: It is 82 Dich Vong Hau ____(2)_____.
Linh: How many __(3)__ does your house have?
Lan: It has three floor.
Linh: ____(4)______ is your bedroom?
Lan: It’s __(5)__ the second floor.
ét ô ét

2 bình luận về “III. Fill the blank with suitable words. on/ address/ street/ Where/ floors/ Linh: What’s your ______(1)_____, Lan? Lan: It”

 1. linh : What’s your address , Lan ?
    Tạm dịch : Địa chỉ nhà bạn ở đâu , Lan ?
  Lan : It is 82 Dich Vong Hau street.
     Tạm dịch : Nó là 82 đường Dich……
  linh : How many floors does your house have ?
    Tạm dịch : Nhà bạn có bao nhiêu tầng ?
  Lan : It has three floor.
    Tạm dịch : Nó có 3 tầng.
  linh : Where is your bedroom ?
     Tạm dịch : phòng ngủ của bạn ở đâu ?
  Lan : It’s on the second floor.
   Tạm dịch : Nó ở trên tầng 2.
   Bn vote 5* , cảm ơn , ctrlhn cho mk nhé.
  #sunnyhuyen11

  Trả lời
 2. Bài làm :
  (1)address
  (2)Street
  (3)floors
  (4)Where
  (5)on
  Giải thích :
  Dựa bài các câu trả lời,ta sẽ đặt được câu hỏi :
  (1) + (2)Lan đã trả lời rằng : Nó ở 82 đường Dịch Vọng Hậu
  => Câu hỏi sẽ là : What’s your address, Lan ?
  Dịch : Địa chỉ nhà của bạn ở đâu, Lan ?
  (3)Lan trả lời : Nó có 3 tầng
  => How many floors does your house have ?
  Dịch : Nhà của bạn có bao nhiêu tầng ?
  (4) + (5) Lan trả lời : Nó ở tầng 2.
  => Where is your bedroom ?
  Dịch : Phòng ngủ của bạn ở đâu ?
  # Li nh Nguyen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới