In/ mountains / a / she/ Village / lives / the / small / in /

In/ mountains / a / she/ Village / lives / the / small / in /

2 bình luận về “In/ mountains / a / she/ Village / lives / the / small / in /”

 1. In/ mountains / a / she/ Village / lives / the / small / in /
  -> She lives in a small village in the mountains.
  (Cô ấy sống trong một ngôi làng nhỏ ở trên núi).
  –  Ở đây dùng cấu trúc câu của thì hiện tại đơn : S + V(s/es) + Clause, mà Chủ ngữ “She” là ngôi thứ ba số ít nên V chia theo chủ ngữ: live -> lives 
  $#friendly$

  Trả lời
 2. In/ mountains / a / she/ Village / lives / the / small / in /
  -> She lives in a small village in the mountains.
  *Kiến thức :
  _ Thì hiện tại đơn : S + V(s/es) + …..
  -> She chia động từ số ít 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới