In Viet Nam when did the third wave of covid-19 infection break out ? a, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 b, từ tháng 1 đến th

In Viet Nam when did the third wave of covid-19 infection break out ?
a, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020
b, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021
c,từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020
d,từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020

2 bình luận về “In Viet Nam when did the third wave of covid-19 infection break out ? a, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 b, từ tháng 1 đến th”

 1. Giải đáp: $B^{}$
  $-^{}$ The third wave of Covid-19 infection broke out in Viet Nam from January to March, 2021.
  $→^{}$ Dịch: Làn sóng Covid-19 thứ ba bùng phát tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  Answer : B 
  – Theo sự thật : 
  The third wave of Covid-19 infection broke out in Viet Nam from January to March, 2021. 
  – Chuyện đã xảy ra -> dùng quá khứ đơn
  – S + V_(ed) / V_2 + …
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới