….is a place for students to live instead of going home every day giải thích nha!

….is a place for students to live instead of going home every day
giải thích nha!

2 bình luận về “….is a place for students to live instead of going home every day giải thích nha!”

 1. giải thích:
  ….is a place for students to live instead of going home everyday
  Nghĩa:…là nơi sinh hoạt của sinh viên thay vì phải về nhà hằng ngày.
  Vậy từ cần điền:Dormitory:kí túc xá
  Chúc cậu học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới