khi nào phát âm /u/ dài , /u/ ngắn

khi nào phát âm /u/ dài , /u/ ngắn

2 bình luận về “khi nào phát âm /u/ dài , /u/ ngắn”

 1. /u/ dài
  uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  /u/ ngắn
  u
  -Ký hiệu quốc tế: /u:/
  -Ví dụ: you /juː/: bạn
  too    /tuː/: cũng…
  shoe /ʃuː/: giầy
  blue /bluː/: màu xanh
  Luke /luːk/: (tên người)
  fool /fuːl/: ngớ ngẩn
  pool /puːl/: ao, bể bơi
  food /fuːd/: thức ăn
  glue /gluː/: keo dính
  choose /tʃuːz/: chọn
  hoop /huːp/: cái vòng
  boot /buːt/: ủng, giày ống
  coot /kuːt/: chim sâm cầm
  two /tuː/: số hai
  who /huː/: ai (chỉ người)
  whose /huːz/: của ai (sở hữu)
  true /truː/: đúng
  Độc lạ bình dương hihi

  Trả lời
 2. -Ký hiệu quốc tế: /u:/
  -Ví dụ: you /juː/: bạn
  too    /tuː/: cũng…
  shoe /ʃuː/: giầy
  blue /bluː/: màu xanh
  Luke /luːk/: (tên người)
  fool /fuːl/: ngớ ngẩn
  pool /puːl/: ao, bể bơi
  food /fuːd/: thức ăn
  glue /gluː/: keo dính
  choose /tʃuːz/: chọn
  hoop /huːp/: cái vòng
  boot /buːt/: ủng, giày ống
  coot /kuːt/: chim sâm cầm
  two /tuː/: số hai
  who /huː/: ai (chỉ người)
  whose /huːz/: của ai (sở hữu)
  true /truː/: đúng
  @huyngutoxic

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới