lan’s sister/fight attendant/airsport (đề:make sentences) giúp mình với mình cần gấp ạ

lan’s sister/fight attendant/airsport (đề:make sentences) giúp mình với mình cần gấp ạ

2 bình luận về “lan’s sister/fight attendant/airsport (đề:make sentences) giúp mình với mình cần gấp ạ”

 1. \text{Answer :} Lan’s sister is a flight attendant at the airport
  -> Thì HTĐ ( ĐT Tobe ) : S + is / am / are + adj / n
  => He , She , It + is
  => Dùng để nói về sự thật
  -> flight attendant ( n ) : tiếp viên hàng không
  -> At + somewhere 
  => Dùng để chỉ về vị trí
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. => Lan’s sister is a flight attendant at the airport.
  * Sửa đề (sai chính tả): Lan’s sister/flight attendant/airport.
  – Thì Hiện tại đơn $(+)$ S + am/is/are _ ,,,
  – at somewhere: ở đâu
  – Dịch: Em gái của Lan là tiếp viên hàng không ở sân bay.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới