Look and computer 1.a_re_m 2.a_ en_e

Look and computer
1.a_re_m
2.a_ en_e

2 bình luận về “Look and computer 1.a_re_m 2.a_ en_e”

  1. $\text{#LeePhuong}$
    $\text{1,}$ stream : Dòng , sông , suối 
    $\text{2,}$ avenue: đại lộ
    $\text{*Câu 1 mình nghĩ bạn ghi sai đề đó ạ ! }$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới