Mr.minh is a and he’s going to New York(Business) Nhanh lên nào ω

Mr.minh is a and he’s going to New York(Business)
Nhanh lên nào ω

2 bình luận về “Mr.minh is a and he’s going to New York(Business) Nhanh lên nào ω”

 1. 1. Businessman
  => Thì Tương Lai Gần
  => Danh từ: businessman -> Doanh nhân
  => Cấu trúc: S + tobe + N: A đó là/làm công việc gì
  => Dịch: Mr.Minh là một doanh nhân và anh ấy sẽ đến New York 
  color{red}{#Ngốc}

  Trả lời
 2. $Nae$
  [Tiếng Anh]
  -> Từ cần điền: Businessman
  => Tạm dịch: Mr.minh là một nam doanh nhân và anh ấy sẽ đến New York.
  – Business (N): Việc kinh doanh -> Businessman (N): Nam doanh nhân
  – Cấu trúc được sử dụng trong câu:
  @ S + tobe + N + O: Ai đó là cái gì/làm công việc gì
  @ S + tobe + going to + Vinf + O: Thì tương lai gần
  ____________________________________________________________________
  Không hiểu gì cứ hỏi nka<‘3 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới