my/often/sister/exercise/and/i/ride/does/a bike/in/morning/the

my/often/sister/exercise/and/i/ride/does/a bike/in/morning/the

2 bình luận về “my/often/sister/exercise/and/i/ride/does/a bike/in/morning/the”

 1. Đáp án: My sister often does exercise and I ride a bike in the morning
  S số ít + Vs/es 
  do tận cùng là o –> thêm es 
  ADV chỉ mức độ thường xuyên (often) + V 
  ride a bike : lái xe đạp 
  I + V1 
  in the morning : vào buổi sáng
  #STMIN

  Trả lời
 2. $\text{#A}$
  $->$ My sister often does exercise and i ride a bike in the morning
  $*$ Công thức : S + trạng từ tần suất + Vo + . . .
  $*$ Nếu :
  $-$ My sister and i often does exercise ride a bike in the morning
  < Sẽ không có từ nối hay các dấu ( chức năng nối ) để nối > $->$ Không nghĩa
  < My sister and i là số nhiều > $->$ Does chuyển thành do
  $-$ My sister often does exercise and i ride a bike in the morning
  < My sister là số ít > $->$ Ta dùng does
  < I là số ít > $->$ V phải giữ nguyên
  < And là từ nối > $->$ Nối 2 vế để thành câu hoàn chỉnh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới