………nam…….very har every day ? a)do/studing b) does/studies c)does/study d)do/s

………nam…….very har every day ?
a)do/studing b) does/studies c)does/study d)do/studies

2 bình luận về “………nam…….very har every day ? a)do/studing b) does/studies c)does/study d)do/s”

 1. Giải đáp: C
  – DHNB hiện tại đơn: every day
  – Chủ ngữ “Nam” số ít nên trợ động từ cần dugnf là: Does
  – Cấu trúc câu hỏi hiện tại đơn: (?) Do/ Does+ S+ V(giữ nguyên)?
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới