On / they/ of / the / Tower / floor / live / tenth / Ha Noi /

On / they/ of / the / Tower / floor / live / tenth / Ha Noi /

2 bình luận về “On / they/ of / the / Tower / floor / live / tenth / Ha Noi /”

 1. \text{Answer :} They live on the tenth floor of Ha Noi Tower 
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  => Dùng để nói về 1 sự thật , chân lí
  \rightarrow on + the first / second / third / … + floor : Trên tầng mấy
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. On / they/ of / the / Tower / floor / live / tenth / Ha Noi /
  => They live on the tenth floor of Ha Noi tower
  Dịch : họ sống trên tầng 10 của tháp Hà Nội
  S + Vs,es/V + ……..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới