Our school ______ was delayed for more than half an hour. A. teachers B. canteen C. girls D. bus

Our school ______ was delayed for more than half an hour.
A. teachers
B. canteen
C. girls
D. bus

2 bình luận về “Our school ______ was delayed for more than half an hour. A. teachers B. canteen C. girls D. bus”

 1. Giải đáp: D. Bus
  Our school bus was delayed for more than half an hour
  Dịch: Xe buýt của chúng tôi đã bị hoãn trong nữa giờ

  Trả lời
 2. Giải đáp :D.bus
  Dịch nghĩa:Xe buýt của nhà tường của chúng tôi đã bị hoãn hơn nủa giờ.
  A. Giáo viên
  B.Nhà ăn
  C.Cô gái
  D.Xe buýt.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới