1.How many season are there in year? – 2.Will you visit the Impearial City this summer? – 3.Do yo

1.How many season are there in year?

2.Will you visit the Impearial City this summer?

3.Do youbgo swimming on sunny days?

2 bình luận về “1.How many season are there in year? – 2.Will you visit the Impearial City this summer? – 3.Do yo”

 1. A year has four seasons: spring, summer, autumn and winter.
  ⇒S + am/is/are + O
  Yes I will go there
  ⇒ Yes/No.
  Yes, I go swimming on sunny days.(“Go” là động từ chính trong câu này, và “swimming” là danh động từ (dạng động từ có chức năng như danh từ). Cụm từ “vào những ngày nắng” là một cụm trạng từ bổ nghĩa cho động từ “đi.”)

  Trả lời
 2. 1. There are four season : Spring, Summer, Autumn and Winter.
  $\rightarrow$ HTT : S + am/is/are + O
  2. Yes, I will.
  $\rightarrow$ Will ⇒ Yes/No.
  3. No, I don’t . 
  $\rightarrow$ Do ⇒ Yes/No.
  —————————————————
  1. Có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
  2. Vâng, tôi sẽ đi.
  3. Không, tôi không

  Trả lời

Viết một bình luận